Stichting Los Niños

Visie en werkwijze

Bij de projecten van Los Niños staat onderwijs centraal, vanuit de visie dat alleen educatie de kinderen de kans kan geven op een betere toekomst en de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken.

Alleen educatie kan kinderen de kans geven op een betere toekomst en de vicieuze cirkel van armoede doorbreken

We richten ons daarom in de eerste plaats op het helpen opzetten en ondersteunen van scholen voor de armste kinderen. In praktijk gaat het vaak om bouwen, uitbreiden, verbeteren van scholen, steun voor voldoende leerkrachten, onderwijsmateriaal, alles wat nodig is om goed onderwijs te realiseren. Ook is er hulp in de vorm van studiebeurzen.

Maar de steun gaat verder dan onderwijs alleen. Los Niños wil ook helpen aan de directe verbetering van de leefomstandigheden van de kinderen, door aandacht voor voeding, hygiëne, medische zorg en woonomstandigheden.

Niet alle projecten zijn direct op kinderen gericht, soms gaat het juist om de ontwikkeling van de ouders. Een voorbeeld hiervan is de hulp aan een coöperatie van vrouwen om een bakkerij te beginnen, om in hun eigen onderhoud te voorzien en om uit de opbrengsten een kinderdagverblijf te runnen.

Tot slot biedt Los Niños ook directe, kleinschalige hulp door financiële en persoonlijke steun aan personen of gezinnen in nood.

Bij alle projecten verwachten we een sterke eigen bijdrage van de lokale gemeenschap, families of personen die hulp ontvangen. Zij moeten het initiatief nemen en verantwoordelijkheid dragen. We financieren daarom ook nooit projecten voor 100 procent – we vinden het belangrijk dat er altijd sprake is van een eigen investering en een breed draagvlak om de continuïteit te garanderen.

De projecten van Los Niños vinden tot nu toe plaats in de hooglanden, in de provincie Sacatépequez (rondom Antigua) en in de regio van Quetzaltenango.

English English
English Español