<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <?php $lang=0; $menu=2; include('../inc/config.php.inc'); include('../inc/header.php.inc'); ?><html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=unicode"> <meta content="MSHTML 6.00.6000.16546" name="GENERATOR"></head> <body> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="HEIGHT: 100%"> <tr> <td width="70%" valign="top"><!-- text main column --> <h2>Studiefonds</h2> <p> Via ons Studiefonds, dat we hebben opgericht in 2004, verstrekken we studiebeurzen aan jongeren uit de armste families, voor een goede opleiding na de lagere school. Uit het studiefonds worden schoolgeld, uniform, boeken en ander lesmateriaal betaald. </p><p> <img alt="" height="265" width="352" src="../img/projecten/stf1.jpg" order="0" ALIGN="LEFT" VALIGN="0"> In Guatemala bestaat de middelbare school uit twee driejarige opleidingen, eerst drie jaar Basico en daarna nog drie jaar Diversificado, dat staat voor een beroepsopleiding of voorbereiding op de universiteit. De studiebeurzen zijn voor deze zes jaar opleiding bestemd. <br> Door de talentvolle en sterk gemotiveerde jongeren in gemeenschappen te stimuleren, hopen we dat zij later een belangrijke rol en voorbeeldfunctie kunnen spelen in hun gemeenschap.</p> <br> <b>Studiebeurzen voor jongeren uit de projecten</b><br> <p><img alt="" height="224" width="300" src="../img/projecten/stf2.jpg" order="0" ALIGN="RIGHT" VALIGN="0"> In 2004 hebben voor het eerst vijf meisjes uit <b>Alotenango</b> een studiebeurs van Los Ni&ntilde;os gekregen. Daarna hebben we jaarlijks gekeken welke leerlingen sterk gemotiveerd waren en met goede cijfers hun lagere school hadden afgerond. In totaal zijn er nu 8 meisjes uit Alotenango die een voortgezette opleiding volgen tot lerares. Eind 2009 behalen de eerste 4 studenten hun einddiploma! Gezien de hoge kosten van deze beurzen, zijn sinds 2007 geen nieuwe jongeren uit Alotenango voor deze vervolgopleiding gesteund. </p> <p>Vanaf 2009 wordt een nieuwe, goedkopere vorm van beurzen mogelijk, dankzij de 3-jarige middelbare school "Regalo del Cielo", zelfstandig opgericht door Julio. Los Ni&ntilde;os steunt 50 jongeren die hun motivatie reeds hebben bewezen in het vroegere (goedkopere) NUFED programma, of in het huiswerkbegeleidingproject. Los Ni&ntilde;os betaalt de helft van de eenmalige inschrijving en de helft van het maandelijkse schoolgeld en de jongeren of families de andere helft. Bendici&oacute;n de Dios zoekt indien nodig andere fondsen voor de allerarmsten.</p> <p>Ook in Chimachoy krijgen de beste studenten van de school van Los Ni&ntilde;os een kans om een voortgezette opleiding te volgen. De eerste beursstudent behaalt in 2009 zijn einddiploma als automonteur, en 8 andere jongeren studeren voor onderwijzer. De gekozen scholen zijn publieksopleidingen of priv&eacute;-opleidingen gedeeltelijk gesponsord door de USA waardoor de kosten niet te hoog oplopen.</p> <p>Sinds 2008 steunen we 9 jongeren uit de omgeving van Antigua, die via onze partnerorganisatie CasaSito een beurs krijgen. Deze studenten uit arme Maya-families zijn zeer gemotiveerd en worden uitstekend begeleid door CasaSito. Met plezier blijven we deze jongeren helpen voor hun 2e en 3e b&aacute;sico.</p> <p>Vanaf eind 2008 steunen we 20 jongeren van het project <b>Semilla de Esperanza y Amor</b> met beurzen voor computerlessen. Directrice Lys gelooft dat de toekomst in de informatica zit, en zoekt sponsors om zoveel mogelijk jongeren een computercursus van ongeveer 3 maanden te kunnen geven. Ze volgt de lessen en de inzet van de leerlingen ijverig op en als ze het goed doen, mogen ze op een vervolgcursus!</p> <b>Individuele beurzen</b><br> <p>In de beginjaren van Stichting Los Ni&ntilde;os zijn bijzondere mensen en families op het pad gekomen van Carla en Ana-Maria. Deze arme families zijn, ondanks hun wil en energie, vaak niet in staat zelfstandig vooruit te komen. Los Ni&ntilde;os steunt hen met opleidingen, om hen sterker te maken en een beter bestaan binnen handbereik te brengen.</p> <p>Miriam Dubon, een alleenstaande moeder met vijf kinderen, heeft een opleiding tot verpleegster kunnen volgen en werkt nu in de medische post in Alotenango. Haar kinderen gaan met steun van Los Ni&ntilde;os naar school.</p> <center><img alt="" src="../img/projecten/stf3.jpg" order="0"></center><br> <p>Carlos Montiel, heeft met steun van Los Ni&ntilde;os Engels kunnen studeren en en heeft al enkele jaren een goede baan. Ook zijn kinderen gaan met steun van Los Ni&ntilde;os naar school. </p> <p>Pablo, die alleen de zorg voor zijn ernstig zieke moeder heeft, kon met hulp van Los Ni&ntilde;os zijn lerarenopleiding afmaken en studeert nu verder op zaterdag aan de universiteit.</p> <table border="2" width="100%"> <tr><!-- Row 1 --> <td>Wilt u kansarme jongeren helpen om met een studie hun toekomst te verbeteren? <br>Kijk dan bij <a href="sponsors.php">Sponsors</a> op deze website!</td><!-- Col 1 --> </tr> </table> <br><br> <!-- end text main column --> </td> <td width="30%" valign="top" align="right"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="90%" class="sidetext"> <tr> <td width="6" valign="top" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round2-tl.gif" width="6"></td> <td valign="center" align="left" rowspan="2" style="PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 8px"> <a href="../en/index.php"><img height="17" alt="English" src="../img/flag_ukus.gif" width="23" border="0"> English</a><br> <a href="../es/index.php"><img src="../img/flag_es.jpg" width="23" height="17" border="0" alt="English" /> Espa&ntilde;ol</a></br /> </td> <td width="6" valign="top" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round2-tr.gif" width="6"></td> </tr> <tr> <td width="6" valign="bottom" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round2-bl.gif" width="6"></td> <td width="6" valign="bottom" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round2-br.gif" width="6"></td> </tr> </table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="90%" class="submenu"> <tr> <td width="6" valign="top" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round-tl.gif" width="6"></td> <td valign="center" align="left" rowspan="2" style="PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 8px"><!-- submenu --> <h4><a class="active" href="de_projecten.php">De projecten</a></h4> <ul> <li><a href="alotenango.php">Bendici&oacute;n de Dios</a> <li><a href="timmerwerkplaats.php">Timmerwerkplaats</a> <li><a href="school_chimachoy.php">School Chimachoy</a> <li><a href="studiefonds.php">Studiefonds</a> <hr> <li><a href="semilla_Esperanza.php">Semilla de Esperanza y Amor</a> <li><a href="daklozenhulp_antigua.php">Daklozenhulp Antigua</a> <li><a href="medisch_fonds.php">Medisch fonds</a> <li><a href="vrouwen_santiago_zamora.php">Vrouwen Santiago Zamora</a> <hr> <li><a href="noodhulp_school_tzamchaj.php">Noodhulp en school Tzamchaj</a> <li><a href="vrouwen_chocantariy.php">Vrouwen Chocantariy</a> <li><a href="activiteiten_koffiepluk.php">Activiteiten bij koffiepluk</a> </li> </ul><!-- end submenu --> </td> <td width="6" valign="top" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round-tr.gif" width="6"></td> </tr> <tr> <td width="6" valign="bottom" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round-bl.gif" width="6"></td> <td width="6" valign="bottom" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round-br.gif" width="6"></td> </tr> </table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="90%" class="sidetext"> <tr> <td width="6" valign="top" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round2-tl.gif" width="6"></td> <td valign="center" align="left" rowspan="2" style="PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 8px"><!-- text left column --> <h4>Meer over dit project:</h4> <p><ul><li><a href="stf_olga.php">Olga uit Alotenango</a><br> <li><a href="stf_luis.php">Luis uit Chimachoy</a><br> <li><a href="stf_miriam.php">Miriam en haar 5 kinderen</a><br> <li><a href="stf_pablo.php">Pablo</a><br></il> </ul> </p><!-- end text left column --> </td> <td width="6" valign="top" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round2-tr.gif" width="6"></td> </tr> <tr> <td width="6" valign="bottom" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round2-bl.gif" width="6"></td> <td width="6" valign="bottom" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round2-br.gif" width="6"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <script type="text/javascript"> try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-7893613-3"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}</script> <?php include('../inc/footer.php.inc'); ?></body></html>