Stichting Los Niños

Welkom bij Stichting Los Niños

"De beslissing in welke tijd we leven is niet aan ons. Het enige wat wij
moeten beslissen, is wat we zullen doen met de tijd die ons gegeven is"
(Tolkien)

Stichting Los Niños is een officiële Nederlandse stichting die, sinds 2002, projecten opzet en ondersteunt in Guatemala. De projecten zijn gericht op educatie en, in bredere zin, op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de armste kinderen en hun families.

Los Niños onderscheidt zich van veel andere ontwikkelingsorganisaties door de grote betrokkenheid bij de projecten. Veel organisaties opereren enkel en alleen vanuit Nederland en doneren geld aan projecten elders in de wereld. Direct contact is dan vaak minimaal en de kans van slagen een stuk kleiner. De dagelijkse leiding van Los Niños woont echter in Guatemala en is fulltime bij de projecten betrokken.

Ana-Maria Ackermans realiseert de ontwikkelingshulp ter plaatse. Zij wordt bijgestaan door veelal zeer gemotiveerde vrijwilligers, die de Guatemalteekse leerkrachten en andere professionals ondersteunen.

De operationele kosten van Los Niños zijn minimaal en het team Guatemala ontvangt geen salaris, maar alleen een beperkte, lokale onkostenvergoeding.

Het bestuur van Stichting Los Niños is gevestigd in Nederland (Tilburg). Daarnaast is er in Nederland een DOE-groep, waarin oud-vrijwilligers de stichting op alle mogelijke manieren ondersteunen.

English English
English Español
Fundación Los Niños
Asociación Los Niños
Office: CasaSito
Calle del Virrey, lote 37C
03001 La Antigua, Guatemala
Telephone: (00502) 7832-0829
Engels en Spaans gesproken
E-mail : info@losninos.info

Stichting Los Niños
Caroline Zur Lage, voorzitter
Vooreind 9
5096 BC Hulsel
Tel. 013-5703013
Email: secretariaat@losninos.info