Stichting Los Niños

Welkom bij Stichting Los Niños

"De beslissing in welke tijd we leven is niet aan ons. Het enige wat wij
moeten beslissen, is wat we zullen doen met de tijd die ons gegeven is"
(Tolkien)

Stichting Los Niños is een officiële Nederlandse stichting die, sinds 2002, projecten opzet en ondersteunt in Guatemala. De projecten zijn gericht op educatie en, in bredere zin, op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de armste kinderen en hun families.

Los Niños onderscheidt zich van veel andere ontwikkelingsorganisaties door de grote betrokkenheid bij de projecten. Veel organisaties opereren enkel en alleen vanuit Nederland en doneren geld aan projecten elders in de wereld. Direct contact is dan vaak minimaal en de kans van slagen een stuk kleiner.

De stichting is opgezet door Ana-Maria Ackermans en Carla Nolte, twee Nederlandse vrouwen die zich het lot van de kinderen van Guatemala aantrokken. Zij ontmoetten elkaar voor het eerst in Antigua, Guatemala, in 2001. Getroffen door de armoede, ellende en gebrek aan onderwijs onder de allerarmsten, kozen zij ervoor om zich samen in Guatemala belangeloos in te gaan zetten. Veel families in Guatemala kunnen nauwelijks het hoofd boven water houden. Hun kinderen werken al vanaf jonge leeftijd mee, gaan nauwelijks naar school. Onderwijs is geen prioriteit en er is meestal ook geen geld voor. De families leven vaak in grote armoede.

Ana-Maria en Carla besloten het roer om te gooien, zich in Guatemala te vestigen en samen ter plaatse een stichting op te zetten waarmee ze kinderen en hun families konden ondersteunen. In 2002 werd Stichting Los Niños officieel opgericht. Er kwamen fondsen, projecten werden opgezet en veel vrijwilligers droegen voor kortere of langere tijd een steentje bij door het ondersteunen van Guatemalteekse leerkrachten ter plaatse. In Nederland werd de stichting vertegenwoordigd door de DOE-groep, teruggekeerde vrijwilligers die zich inzetten voor fondsenwerving en naamsbekendheid.

In 2006 verliet Carla wegens gezondheidsredenen de stichting en keerde terug naar Nederland. Ana Maria zette met hulp van verschillende medewerkers, het werk voort.

2015 werd het jaar van de grote verandering. Ana-Maria besloot haar werk voor de stichting af te bouwen en per januari 2016 te beëindigen. Er werden afspraken gemaakt met het bestuur om de lopende projecten nog zeker tot 2018 te blijven ondersteunen, totdat zij uiteindelijk op eigen benen konden staan. Naast de (af)lopende projecten worden ook nieuwe projecten ondersteund.

Met het vertrek van Ana Maria kent de stichting geen Nederlandse manager meer in Guatemala, het bestuur heeft er voor gekozen de projecten voort te zetten met behulp van lokale stichtingen. In Guatemala heeft de stichting een tegenbestuur voor hand- en spandiensten. CasaSito begeleidt de projecten van Los Niños ter plaatse, en door middel van werkbezoeken volgt het bestuur de voortgang van de projecten.

Vanaf 2003 kwamen vrijwilligers, vooral uit Nederland en België, voor langere of kortere tijd naar Guatemala om in een van de educatieprojecten van Los Niños te assisteren. Een ervaring voor het leven. Al meer dan 500 vrijwilligers hebben in die jaren hun steentje bijgedragen. Ieder van hen zorgt er weer voor dat Los Niños na thuiskomst meer bekendheid krijgt. Ook nu nog is het mogelijk om als vrijwilliger bij verschillende projecten mee te werken.

Het bestuur van Stichting Los Niños is gevestigd in Nederland. De bestuursleden doen hun werk volledig onbezoldigd en zonder onkostenvergoeding, waardoor alle inkomsten direct naar de projecten gaan.

English English
English Español