Stichting Los Niños

Steun stichting Los Niños

De activiteiten van Stichting Los Niños zijn alleen mogelijk dankzij de steun van donateurs en sponsors. U kunt ons dan ook helpen door donateur te worden. Bijvoorbeeld:

  • Vaste maanddonateur voor 5, 10 of 15 euro per maand
  • Eenmalige donatie voor een specifiek project
  • Donatie ter algemene ondersteuning voor onbepaalde projecten

Donateur worden

Wilt u donateur worden, print dan dit formulier uit, vul het in en stuur het op naar: 

Stichting Los Niños
Caroline Zur Lage, voorzitter
Vooreind 9
5096 BC Hulsel

U kunt ook uw bijdrage direct storten op rekeningnummer 16.68.20.709 ten name van Stichting Los Niños, Tilburg.

Schenkingsakte kosteloos laten passeren.

Notaris van Tuyl van kantoor "de Kort van der Kolk en van Tuyl" in Tilburg, zal in voorkomende gevallen kosteloos voor onze stichting schenkingsaktes laten passeren. Er is een dossier t.b.v. Los Niños aangelegd. De procedure is als volgt. Degene die een schenkingsakte wil laten passeren, verstuurt een volmacht in tweevoud met eigenhandige ondertekening en eventueel ook de handtekening van de partner naar het secretariaat van Los Niños, Klompven 14, 5062 AH Oisterwijk. Van daaruit worden de stukken in tweevoud naar de notaris gestuurd. De notaris stelt een schenkingsakte op waarvan de secretaris en de schenker een kopie krijgen.
Om voor belastingaftrek in aanmerking te komen moet men zich realiseren dat de akte voor een periode van tenminste 5 jaar vast dient te liggen. Meerdere jaren mag ook. Het bedrag van schenking mag niet minder zijn dan 250 euro.

Donaties vanuit het buitenland

Voor stortingen vanuit het buitenland: SWIFT/BIC RABONL2U en IBAN NL94 RABO 0166820709.

Alle donaties worden beheerd door Stichting Los Niños, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41098404. RISN-nummer 805778706

Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen? U kunt zich hier inschrijven


Een activiteit of evenement organiseren

Als u persoonlijk of met uw school, vereniging of bedrijf een actie wilt organiseren, neemt u dan contact met ons op via activiteiten@losninos.info.


Bijeenkomsten en presentaties

Regelmatig worden er in Nederland bijeenkomsten georganiseerd om direct van de mensen van Stichting Los Niños, uit Guatemala en uit Nederland, te horen over hun ervaringen en de projecten.

Het is ook mogelijk dat er iemand langskomt op uw school, vereniging of bedrijf voor een presentatie.


Begroting en financieel jaarverslag

Wij sturen u graag onze begroting en/of financieel jaarverslag toe. U kunt ons hiervoor mailen op info@losninos.info .


Helpen als vrijwilliger

Ook kunt u ons helpen als vrijwilliger in Guatemala. Kijk hiervoor op deze website bij Informatie voor Vrijwilligers.

English English
English Español


Stichting Los Ninos

NCDO

Wilde Ganzen

SKG

ANBI

Join for Kids

Join for Kids