<!-- This HTML code has been optimized by http://www.iwebtool.com/html_optimizer --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <?php $lang=0; $menu=2; include('../inc/config.php.inc'); include('../inc/header.php.inc'); ?><html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=unicode"> <meta content="MSHTML 6.00.6000.16546" name="GENERATOR"></head> <body> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="HEIGHT: 100%"> <tr> <td width="70%" valign="top"><!-- text main column --> <h2>Semilla de Esperanza y Amor: Onderwijs in San Mateo Milpas Altas </h2> <p> <img src="../img/projecten/kinderen_van_san_mateo.jpg" width="200" alt="" border="0" align="left"><p> San Mateo is een klein dorpje op ongeveer 30 km van Antigua. Het is een ruraal gebied, waar voornamelijk Maya's wonen, die Kaqchikel en Spaans spreken. In oktober 2007 kreeg de Guatemalteekse Lys Flores, die iets wilde betekenen voor haar landgenoten, van de burgemeester van Antigua een terrein in San Mateo aangeboden. Via contacten met enkele hulporganisaties in Antigua, en vooral door haar doorzettingsvermogen en haar wil om te helpen, heeft ze de nodige middelen gevonden om een klein educatie- en opvangproject op te starten. </p> <p> Doel van Semilla de Esperanza y Amor is, een plek geven aan de kinderen waar ze zich kunnen ontwikkelen. Kinderen gaan in Guatemala immers maar halve dagen naar school en hangen in hun vrije tijd wat rond of moeten werken. Ook kinderen die niet naar school gaan mogen naar het project komen. Ze krijgen extra lessen in alfabetisering, huiswerkbegeleiding, Engelse lessen, computer- of typelessen en andere activiteiten zoals knutselen, sport, ed. Voor de kinderen die middelbaar onderwijs willen volgen, zoekt Lys een studiebeurs. Verder kunnen ook moeders terecht om 1x per week alfabetiseringslessen en/of naailessen te krijgen.</p> <p> Het project staat nog in de kinderschoenen en is sterk afhankelijk van vrijwilligers omdat momenteel enkel de directrice en haar 2 dochters (van 11 en 15 jaar, die zelf naar school gaan in de ochtend) de kinderen elke namiddag opvangen. Los Ni&ntilde;os probeert voor dit project ook vrijwilligers te zoeken, wat zijn vruchten reeds heeft afgeworpen. Dankzij de goede Engelse lessen van vrijwilligers heeft het project de offici&euml;le erkenning van Engels onderricht gekregen van het ministerie van educatie. </p> <p> Bovendien heeft een vrijwilliger al het nodige materiaal meegenomen opdat de kinderen elke dag hun tanden op school kunnen poetsen en zo de basishygi&euml;ne leren toepassen. Ook wordt sinds kort een terrein gehuurd om de kinderen een eerste kennismaking te geven op het gebied van landbouw. Dankzij een vrijwilliger leren ze hoe ze radijsjes kunnen planten, rekeninghoudende met hygi&euml;ne, met landbouwtechnieken, ed. </p> <p> In 2009 start Lys met een kippenproject. Doel is om enkele vrouwen en enkele beursstudenten te helpen bij het opstarten van het project en bij de initi&euml;le investering zodat ze er op termijn kleine inkomsten uit kunnen verkrijgen. Los Ni&ntilde;os geeft hiervoor graag een deel van de lening! </p> <!-- end text main column --> </td> <td width="30%" valign="top" align="right"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="90%" class="sidetext"> <tr> <td width="6" valign="top" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round2-tl.gif" width="6"></td> <td valign="center" align="left" rowspan="2" style="PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 8px"> <a href="../en/index.php"><img height="17" alt="English" src="../img/flag_ukus.gif" width="23" border="0"> English</a><br> <a href="../es/index.php"><img src="../img/flag_es.jpg" width="23" height="17" border="0" alt="English" /> Espa&ntilde;ol</a></br /> </td> <td width="6" valign="top" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round2-tr.gif" width="6"></td> </tr> <tr> <td width="6" valign="bottom" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round2-bl.gif" width="6"></td> <td width="6" valign="bottom" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round2-br.gif" width="6"></td> </tr> </table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="90%" class="submenu"> <tr> <td width="6" valign="top" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round-tl.gif" width="6"></td> <td valign="center" align="left" rowspan="2" style="PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 8px"><!-- submenu --> <h4><a class="active" href="de_projecten.php">De projecten</a></h4> <ul> <li><a href="alotenango.php">Bendici&oacute;n de Dios</a> <li><a href="timmerwerkplaats.php">Timmerwerkplaats</a> <li><a href="school_chimachoy.php">School Chimachoy</a> <li><a href="studiefonds.php">Studiefonds</a> <hr> <li><a href="semilla_Esperanza.php">Semilla de Esperanza y Amor</a> <li><a href="daklozenhulp_antigua.php">Daklozenhulp Antigua</a> <li><a href="medisch_fonds.php">Medisch fonds</a> <li><a href="vrouwen_santiago_zamora.php">Vrouwen Santiago Zamora</a> <hr> <li><a href="noodhulp_school_tzamchaj.php">Noodhulp en school Tzamchaj</a> <li><a href="vrouwen_chocantariy.php">Vrouwen Chocantariy</a> <li><a href="activiteiten_koffiepluk.php">Activiteiten bij koffiepluk</a> </li> </ul><!-- end submenu --> </td> <td width="6" valign="top" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round-tr.gif" width="6"></td> </tr> <tr> <td width="6" valign="bottom" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round-bl.gif" width="6"></td> <td width="6" valign="bottom" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round-br.gif" width="6"></td> </tr> </table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="90%" class="sidetext"> <tr> <td width="6" valign="top" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round2-tl.gif" width="6"></td> <td valign="center" align="left" rowspan="2" style="PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 8px"><!-- text left column --> <h4></h4> <p></p><!-- end text left column --> </td> <td width="6" valign="top" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round2-tr.gif" width="6"></td> </tr> <tr> <td width="6" valign="bottom" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round2-bl.gif" width="6"></td> <td width="6" valign="bottom" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round2-br.gif" width="6"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <script type="text/javascript"> try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-7893613-3"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}</script> <?php include('../inc/footer.php.inc'); ?></body></html>