<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <?php $lang=0; $menu=2; include('../inc/config.php.inc'); include('../inc/header.php.inc'); ?><html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=unicode"> <meta content="MSHTML 6.00.6000.16546" name="GENERATOR"></head> <body> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="HEIGHT: 100%"> <tr> <td width="70%" valign="top"><!-- text main column --> <h2>Noodhulp en bouw school in Tzamchaj</h2> <p> Na de orkaan Stan in oktober 2005 heeft Stichting Los Ni&ntilde;os veel materi&euml;le en financi&euml;le steun gegeven aan mensen die veel en soms zelfs alles verloren hebben. </p> <center><img alt="" src="../img/projecten/noodhulp1.jpg" order="0"></center><br> <table border="2" width="100%"> <tr><!-- Row 1 --> <td><b>Orkaan Stan raast door Guatemala</b><br><br> 5 Oktober 2005. De orkaan Stan veroorzaakt grote modderstromen in Midden-Amerika. 130.000 Mensen in Guatemala worden slachtoffer van de orkaan die 400 plaatsen treft. 90 Dorpen raken van de buitenwereld afgesloten. Twee dagen na de ramp wordt Kashmir getroffen door een aardbeving. Guatemala is snel vergeten. 285.000 mensen worden bedreigd door hongersnood, omdat Stan ook veel landbouwgrond verwoestte. 5,2 miljoen euro heeft Nederland toegezegd aan de landen in Midden-Amerika die door de ramp getroffen zijn. </td><!-- Col 1 --> </tr> </table><br> <b>Het dorp Tzamchaj</b><br> <p>Het dorpje Tzamchaj ligt op 3000 meter hoogte, een uur rijden vanaf het grote meer van Atitlan. Het gebied wordt wel Alaska genoemd, zo koud en winderig kan het er zijn. Hier proberen 28 families te overleven. Ze zijn vanuit een lager gelegen gebied hierheen gekomen nadat orkaan Stan, in oktober 2005, hun dorp heeft verwoest.</p> <p>De eerste noodhulp wordt ingezet door Cordaid en US-aid die noodhuisjes bouwen. Via Anton Coolen komt ook Los Ni&ntilde;os in actie met voedsel en dekens. Door speciale acties van mensen in Nederland, kunnen we ook voor cementen vloeren in de huisjes zorgen en een jaar later voor elke familie een klein badhuisje bouwen. Het heet een 'tuj' en lijkt een beetje op een sauna waarin de mensen gewend zijn zich te reinigen. </p> <center><img alt="" src="../img/projecten/noodhulp2.jpg" order="0"></center><br> <p> Het zijn arme families met veel kinderen, een hechte Maya Quich&eacute; gemeenschap. Door de bewoners is er water geleid van een bron in de bergen, zodat men nu in elk geval een waterreservoir heeft. Met de gemeente wordt nog steeds onderhandeld over het aanleveren van elektriciteit. Met hulp van buiten zijn er inmiddels formelere huisjes gebouwd voor de families, waar zij zelf ook aan bijgedragen hebben.</p> <p> We hebben met dit dorp toen een zodanig contact opgebouwd dat we in 2007 ook de bouw van hun nieuw schooltje mee hebben gefinancierd. </p> <center><img alt="" src="../img/projecten/noodhulp3.jpg" order="0">&nbsp <img alt="" src="../img/projecten/noodhulp4.jpg" order="0"></center><br> <!-- end text main column --> </td> <td width="30%" valign="top" align="right"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="90%" class="sidetext"> <tr> <td width="6" valign="top" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round2-tl.gif" width="6"></td> <td valign="center" align="left" rowspan="2" style="PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 8px"> <a href="../en/index.php"><img height="17" alt="English" src="../img/flag_ukus.gif" width="23" border="0"> English</a><br> <a href="../es/index.php"><img src="../img/flag_es.jpg" width="23" height="17" border="0" alt="English" /> Espa&ntilde;ol</a></br /> </td> <td width="6" valign="top" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round2-tr.gif" width="6"></td> </tr> <tr> <td width="6" valign="bottom" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round2-bl.gif" width="6"></td> <td width="6" valign="bottom" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round2-br.gif" width="6"></td> </tr> </table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="90%" class="submenu"> <tr> <td width="6" valign="top" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round-tl.gif" width="6"></td> <td valign="center" align="left" rowspan="2" style="PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 8px"><!-- submenu --> <h4><a class="active" href="de_projecten.php">De projecten</a></h4> <ul> <li><a href="alotenango.php">Bendici&oacute;n de Dios</a> <li><a href="timmerwerkplaats.php">Timmerwerkplaats</a> <li><a href="school_chimachoy.php">School Chimachoy</a> <li><a href="studiefonds.php">Studiefonds</a> <hr> <li><a href="semilla_Esperanza.php">Semilla de Esperanza y Amor</a> <li><a href="daklozenhulp_antigua.php">Daklozenhulp Antigua</a> <li><a href="medisch_fonds.php">Medisch fonds</a> <li><a href="vrouwen_santiago_zamora.php">Vrouwen Santiago Zamora</a> <hr> <li><a href="noodhulp_school_tzamchaj.php">Noodhulp en school Tzamchaj</a> <li><a href="vrouwen_chocantariy.php">Vrouwen Chocantariy</a> <li><a href="activiteiten_koffiepluk.php">Activiteiten bij koffiepluk</a> </li> </ul><!-- end submenu --> </td> <td width="6" valign="top" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round-tr.gif" width="6"></td> </tr> <tr> <td width="6" valign="bottom" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round-bl.gif" width="6"></td> <td width="6" valign="bottom" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round-br.gif" width="6"></td> </tr> </table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="90%" class="sidetext"> <tr> <td width="6" valign="top" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round2-tl.gif" width="6"></td> <td valign="center" align="left" rowspan="2" style="PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 8px"><!-- text left column --> <h4>Meer over dit project:</h4> <p><a href="nieuwsbrieven_noodhulp.php">Nieuwsbrieven noodhulp</a></p><!-- end text left column --> </td> <td width="6" valign="top" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round2-tr.gif" width="6"></td> </tr> <tr> <td width="6" valign="bottom" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round2-bl.gif" width="6"></td> <td width="6" valign="bottom" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round2-br.gif" width="6"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <script type="text/javascript"> try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-7893613-3"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}</script> <?php include('../inc/footer.php.inc'); ?></body></html>