Nieuwsbrief Los Niños maart 2017  

Helaas heeft deze nieuwsbrief langer op zich laten wachten dan gebruikelijk. Dit in verband met een aantal technsche uitdagingen met betrekking tot de website en ons mailingprogramma. Niettemin toch nog een goed moment om terug te kijken op 2016 en een doorkijk te geven voor 2017. Omdat Los Niños in 2016 geen lokale vertegenwoordiging meer had in de vorm van een projectdirecteur vanwege het vertrek van Ana Maria, zijn Caroline zur Lage (voorzitster) en Sjoerd Aarts (secretaris) in oktober 2016 naar Guatemala afgereisd om de projecten te bekijken, afspraken te maken en de lokale partners te bezoeken. In deze nieuwsbrief geven wij graag een impressie van de reis.

Semilla Esperanza y Amor (SEA)
We werden uiteraard hartelijk onthaald door de kinderen van de school in San Mateo en kregen een mooie rondleiding van de schooldirectrice, Lys, en haar dochter Wendy. Het schoolgebouw zag er goed onderhouden uit. SEA is inmiddels veranderd van een plaats voor naschoolse opvang, tot een kleinschalige school met lesprogramma, waar de kinderen ook een lunch krijgen. Een mooie ontwikkeling! Los Niños heeft de afspraak om SEA in ieder geval tot 2018 financieel te ondersteunen. Uiteindelijk zal de school op eigen benen moeten staan. Samen met Casa Sito gaan we bekijken hoe we hen daarbij kunnen ondersteunen.

Bendicion de Dios Alotenago
De school van schooldirecteur Julio staat er prachtig bij. Het gaat zelfs zo goed dat er inmiddels een wachtlijst geldt en dat ook ouders die schoolgeld kunnen betalen graag de kinderen bij deze school aanmelden. Julio maakt daar goed gebruik van: ongeveer 90% van de scholieren komt uit gezinnen waar geen geld is voor onderwijs, 10% uit gezinnen waar dat geld er wel is. Dat brengt financiën binnen voor beter onderwijs en zorgt ook voor menging van kinderen met verschillende achtergronden. Het bevordert de integratie in de wijk. Julio en zijn team worden inmiddels in de regio als voorbeeld gezien. Niet alleen de wijze waarop de school (financieel) georganiseerd is, maar ook door de manier van onderwijs geven, minder directief en gericht op het betrekken van de gemeenschap bij de school. De school gaat binnenkort uitbreiden, zonder de hulp van Los Niños. Op loopafstand van de school is een stuk grond gekocht waarop de bouw van een dependance reeds was begonnen. In die dependance zal aan gevorderde leerlingen praktijkonderwijs op het gebied van kleding maken en koken gegeven gaan worden.

Door al deze ontwikkelingen kunnen we binnenkort het schoolgebouw met een gerust hart overdragen aan de lokale stichting . Deze overdracht zal later dit jaar plaats gaan vinden, uiteraard in afstemming met onze partner SKG. Na het bezoek aan de school nam Julio ons mee voor enkele huisbezoeken. Daar werd eens te meer duidelijk dat ondersteuning door Los Niños van kansarme kinderen noodzakelijk blijft, de armoede is soms stuitend. Huisjes van plastic en golfplaten, nat en koud. Er is nog zoveel te verbeteren: betere voeding, schoon drinkwater, gezondheidzorg, family planning, empowerment, capacity building etc. Allemaal randzaken waar Julio's team zich eveneens op richt.

Timmeratelier
Tegenover de school in Alotenango ligt het Timmeratelier van Suzan Eleveld. Ook hier worden mooie vorderingen gemaakt. In het begin konden de leerlingen voornamelijk werken met handgereedschappen, maar inmiddels heeft het Timmeratelier ook de beschikking over een aantal moderne machines voor de bewerking van hout. Suzan werkt met een enthousiast team van twee docenten, voormalig leerlingen, die samen met haar de ongeveer 60 kinderen scholen in de houtbewerking. Er wordt nu met Suzan onderzocht of het werk ook inkomsten kan gaan opleveren door bijvoorbeeld de verkoop van kleine meubeltjes, zodat Los Niños de financiële ondersteuning geleidelijk kan afbouwen.

Basico de Telesecundaria (Chimachoy)
De toekomst van de school in Chimachoy is nog onduidelijk. De drijvende kracht erachter Laura is sinds het begin van dit jaar teruggetreden. Zij zal nog wel de kinderen die een studiebeurs ontvangen begeleiden. Daar zijn wij blij mee en zullen haar daarbij financieel ondersteunen. Afhankelijk van hoe de bestuurswisseling van de school uitpakt, zullen wij besluiten of wij de school nog verder zullen ondersteunen.

Quiché regio
Saquil Grande
Caroline en Sjoerd zijn ook drie dagen op pad geweest met onze partner Constru Casa in de Quiché regio. Een zeer arme regio met een hoog percentage inheemse bevolking. Vanuit Nebaj is de nieuwbouw van de school in Salquil Grande bezocht, die Los Niños samen met SKG en Wilde Ganzen financiert. Het is een plaats in de bergen die een groot deel van het jaar in de mist ligt: vochtig, grijs en koud; goede schoolhuisvesting is dan ook een must!
Fundación Ixil
Met hulp van de contacten van ConstruCasa konden we contact leggen met een relatief kleine stichting van Pedro Velasco en Ignacio in Chagull, een afgelegen bergstadje in een gebied dat zwaar te lijden heeft gehad tijdens de burgeroorlog van de jaren tachtig. De stichting zet zich voornamelijk in voor onderwijsmogelijkheden voor kinderen, en biedt daarnaast ondersteuning in de gemeenschap voor betere leefomstandigheden.De initiatieven worden breed gedragen in de lokale gemeenschap. De stichting doet veel zelf met weinig middelen, omdat er maar weinig hulporganisatie actief zijn. De streek ligt afgelegen, is dunbevolkt en moeilijk bereikbaar. Ondersteuning is hier meer dan nodig en wij bekijken dan ook of en zo ja hoe wij hier kunnen gaan helpen.

Samenvattend heeft de reis onuitwisbare indrukken achtergelaten en ons gesterkt in de wil om door te gaan. Immers, er is nog zoveel te winnen voor kinderen in Guatemala en dat is vooralsnog niet mogelijk zonder organisaties zoals Los Niños.

Aso Seprodi
Deze lokale stichting van Antonio Coolen zet zich onder andere in voor praktijkonderwijs in Santa Rosa, een plaats waar weinig perspectieven zijn voor kinderen en waar veel kinderen dan ook in de criminaliteit terechtkomen. Helaas paste het niet in het programma om dit project te bezoeken, hopelijk lukt dat tijdens een volgend bezoek. Op basis van de terugkoppelingen over de voortgang van het project heeft het bestuur besloten om ook in 2017 de ondersteuning aan dit project te blijven geven.

Jaarverslag
Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 zijn opgemaakt en vastgesteld door het bestuur. U kunt die terugvinden op de website van Los Niños www.stichtinglosninos.nl

Met onze projecten hebben we afgesproken dat zij twee keer per jaar (voor de zomer en voor einde jaar) een verslag met foto's sturen over het wel en wee van hun project. Die verslagen willen we dan verwerken tot een neiuwsbrief die we u voortaan twee keer per jaar hopen toe te sturen.

Namens onze projecten en de kinderen hartelijk dank voor uw bijdragen en hopelijk blijft u ons ondersteunen, zodat wij de kinderen kunnen blijven ondersteunen.

Het bestuur van Los Niños.