Stichting Los Niños

Nieuwsbrief April 2014

Lieve mensen,

Het voorjaar was al vroeg aangebroken in Nederland en het zet zich gestaag voort. Fijn om te weten, want het zonnetje geeft de mens weer energie. In Guatemala hoeven we ons nooit af te vragen hoe het weer morgen zal zijn. De zon schijnt gewoon elke dag en het voelt altijd als een mooie lentedag.
Er is weer veel te vertellen over de bestaande projecten en ook over de nieuwe projecten die Los Niños dit jaar steunt. Dankzij de blijvende steun van u als donateurs is dit mogelijk. Dank namens iedereen die hiervan mag profiteren.

Nieuwe projecten die in 2014 door Los Niños gesteund worden:
IISS - Instantie voor onderzoek en sociale diensten (Instituto de Investigacion y Servicio Social).
IISS werkt in de hoofdstad in twee sloppenwijken. Het werk van IISS richt zich exclusief op jongeren uit deze 2 wijken. In de weekenden nemen de jongeren deel aan vorming- en opleidingsprogramma's en nemen deel in vakken die zij zelf aandragen, zoals b.v. automonteur, schoonheidsspecialiste, kapper, houtbewerking, koken enz. De opleidingen duren van 1 tot 3 jaar. Veel jongeren vinden na hun opleiding werk; anderen zetten kleine bedrijfjes op. Door hun deelname binnen de wijken dragen ze ook bij aan de verbetering van de woon- en leefsituatie van hun families. IISS begeleidt deze jongeren en zorgt voor aanvullende workshops en voor een goede saamhorigheid tussen de verschillende groepen." In 2014 ontvangen ruim 110 jongeren een opleiding." Los Niños heeft toegezegd voor 3 jaar te sponsoren.
Muziek in de dorpen.
Los Niños wil dit mooie initiatief graag steunen door het geven van een eenmalige donatie in 2014 zodat het programma van start kan gaan. Degenen die deel nemen aan het programma zijn kinderen en jongeren in de leeftijd van 7 tot 20 jaar. Ze moeten kunnen aantonen dat er een verlangen is om muziek te studeren en bereid zijn zich te houden aan de voorwaarden van het programma.
Ze leren de muziekinstrumenten kennen, noten lezen en hoe ze kunnen zingen.
Een volledige studiebeurs wordt aan die jongeren gegeven die kunnen laten zien dat ze talent hebben en verantwoordelijkheid nemen. De docenten die er les gaan geven moeten tenminste zijn afgestudeerd aan het Nationaal Conservatorium van Guatemala en zullen onder supervisie van Carolina Palomo staan. Carolina is degene die dit programma heeft opgezet. Zij bespeelt zelf het klavecimbel, een muziekinstrument dat lijkt op een piano en via een toetsenbord bespeeld wordt en behoort tot de getokkelde toetsinstrumenten. Gekwalificeerde muzikanten uit andere landen komen vrijwillig les geven. Op dit moment is er een Duitse muzikant die zangles en gitaarles geeft.
15 Studiebeursstudenten in Alta Verapaz Coban
Vol trots, en dankzij de inzet van onze partnerorganisatie CasaSito, hebben wij dit jaar 15 jongeren een beurs kunnen geven om te studeren aan de middelbare school in Alta Verapaz. Een droom die lang niet verwezenlijkt leek te worden omdat er maar weinig NGO's zijn die zich in dit uitgestrekte gebied, meer dan 5 uur rijden van Antigua, begeven. Maar enkele jaren geleden heeft CasaSito het motto: "Wij gaan verder daar waar de andere NGO's ophouden", waargemaakt.
Stichting Kinderprojecten Guatemala (SKG) sponsort samen met Los Niños deze 15 studenten.
Een delegatie van Los Niños ging op bezoek en vrijwilliger Marie-Caroline van Seggelen maakte een mooi sfeerverslag van het bezoek dat u hier kunt lezen.
Wij hopen dat we ook in de gebied in de komende nog vele jongeren kunnen steunen.

Verslag van het bezoek aan Coban
Ochtendschool in San Mateo.
Lys Flores vertelt vol trots dat ze dit jaar in de ochtend een basisschool is kunnen starten. Onderwijs wordt gegeven volgens de principes van Montessori met het uiteindelijke doel dat de kinderen allemaal hun diploma behalen. Ze had al 8 kinderen die mentaal niet zo heel sterk waren en heeft er nog 46 nieuwe kinderen bij. Ze komen van 7.30 tot 14.30 uur naar het project. Het merendeel komt uit 2 dorpjes hoog in de bergen en loopt 1 uur bergafwaarts en 1 ½ uur bergopwaarts. De kinderen hebben verschillende leeftijden en gaan naar groep 3 t/m 8. De kinderen hebben hun schoolmateriaal gedoneerd gekregen en gaan gekleed in een blauw/wit geruit schooluniform. Op de foto de trotse Yimena van 7 jaar oud uit groep 3
Educatief centrum "Melanjoco" Bendicion de Dios in Alotenango.
Op 15 januari is het schooljaar in Alotenango weer begonnen. Van de in totaal 301 kinderen steunt Los Niños dit jaar 228 kinderen. Voor elk van deze kinderen hebben we 2 leerboeken aan kunnen schaffen dankzij bijzondere donaties. Van de 8 leerkrachten betaalt Los Niños er 4 en een gedeelte van het salaris van de directeur. Eind oktober zullen 32 kinderen hun basisschool diploma behalen.
Telesecundaria Chimachoy.
Het verheugt ons te kunnen melden dat er in het eerste jaar 35 nieuwe studenten zijn bijgekomen, waarvan 10 jongedames. Het blijft altijd moeilijk om de ouders te overtuigen dat het voor de meisjes ook belangrijk is om verder te studeren zodat ze kans hebben op een betere toekomst.
Eind november studeren er 33 jongeren af waarvan 9 jongedames. Van deze 33 jongeren mogen er enkele verder studeren met een beurs van Los Niños in het beroepsonderwijs. Op de foto de 3e klas studenten met de 7 vrijwilligers van Los Niños.
Het computerlokaal was te klein geworden. Gelukkig kon er een tussenmuur gesloopt worden. En het resultaat is fantastisch geworden. Veel computers zijn al erg oud. Mocht iemand nog een goede laptop willen doneren, laat het dan aan Ana-Maria weten. Ze zullen er heel erg blij mee zijn.
Uitwisseling tussen Chimachoy en San Mateo.
Eind vorig jaar kwam het verzoek van de schoolleiding in Chimachoy om de andere projecten van Los Niños te leren kennen. Een uitwisseling vond plaats met het project in San Mateo op 27 maart jl. Dankzij een prachtige donatie van vrienden van Ana-Maria kon er eerst onder het genot van een heerlijke lunch met directrice Lys van San Mateo al het een en ander uitgewisseld worden en daarna vond het projectbezoek plaats. Het werd een onvergetelijke middag en de bezoekers waren zeer onder de indruk van de activiteiten in het project. Een tegenbezoek zal zeker volgen
Educatief centrum Brillo de Sol (zonneschijn).
Sinds 2013 is Brillo de Sol een NGO, maar het centrum bestaat al 9 jaar. Een centrum waar kinderen met leerproblemen terecht kunnen. Elk van de 50 kinderen is een ster en schittert in deze school waar ze een gespecialiseerde opleiding, therapie, liefde en acceptatie ontvangen. Kinderen met briljante geesten, die slim zijn en op hun eigen manier leren. Elk kind is anders: hyperactief, depressief, tekort aan aandacht, dyslectisch, last van aanvallen, hoogbegaafd, blind, doof, misbruikt, syndroom van Down, Asperger, of heeft moeite met concentratie. De realiteit is dat er voor deze kinderen geen scholen bestaan en daarom bestaat Brillo de Sol. Het maakt niet uit dat er emotionele- of gedragsproblemen zijn, niet hun economische status of leeftijd, of dat ze 3x dezelfde klas over moeten doen.
Het enige wat belangrijk is dat zij de mogelijkheid krijgen op hun eigen manier te studeren en hun toekomst kunnen veranderen.
Daarom krijgen 15 speciale kinderen bij Brillo de Sol dit jaar een studiebeurs van Los Niños. En als het aan Ana-Maria ligt nog vele jaren hierna. Zij was enorm onder de indruk van de kinderen, de liefdevolle leerkrachten en het prachtige centrum.
Vacature secretaris Los Niños.
Per augustus 2014 komt de functie van secretaris binnen het bestuur van Los Niños in Nederland vacant.
Profielschets secretaris Los Niños:
- Ervaring in bestuursfuncties, bij voorkeur bij goede doelen;
- Juridische achtergrond;
Gezien de samenstelling van het bestuur gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een man. Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar de voorzitter Caroline Zur Lage, email adres:
czlage2@gmail.com

Bezoek Ludo van Dael,
coördinator Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen.

Ludo bezoekt wereldwijd de studenten die een buitenlands traject doen. In maart was de eer aan ons. Ludo kwam de 6 stage studenten van de school bezoeken.
Onderstaande brief ontvingen wij na zijn bezoek.

"Los Niños en de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen werken al vele jaren samen. Onze lerarenopleiding geeft studenten, in hun laatste studiejaar, de kans om een buitenlands traject te doen. Dank zij Los Niños kunnen zij in Guatemala stage lopen in een van de vele projecten. Wij kiezen voor Los Niños omdat zij al jaren een betrouwbare partner is die onze studenten goed opvangt. Zij krijgen er een goede stagebegeleiding en komen altijd enthousiast terug. De kinderen in Guatemala weten immers hoe zij iemands hart kunnen veroveren!
Dit alles is realiseerbaar dankzij Ana-Maria Ackermans, die ik eindelijk mocht ontmoeten, samen met mijn vrouw, tijdens een bezoek afgelopen maart. Ik maakte kennis met de school 'Bendición de Dios' in Alotenango, met Semilla Semilla de Esperanza y Amor in San Mateo en het timmeratelier.
Scholen met een hart, projecten met een warme omgeving, waar kinderen zich mogen thuis voelen, en waar ook onze studenten zich snel thuis voelen. Dank zij deze thuis word je uitgenodigd om te leren en uitgedaagd om je talenten te ontdekken. Wat wil je als jongere nog meer?
Daarom zeggen we graag dank u wel Los Niños. Dankzij jullie starten onze studenten hun buitenlandse stage met voorsprong en verruimen zij hun onderwijshorizon.
Vriendelijke groeten, Ludo van Dael"
Paasactie Basisschool 't Schrijverke in 's Hertogenbosch.
Eind maart bezochten Sanne Buursma en Roos van Dooren van de DOEgroep in Nederland de basisschool 't Schrijverke in 's Hertogenbosch. Dit ter voorbereiding van een grootschalige paasactie voor Los Niños. De werkgroep bestaande uit 8 leerlingen van de groepen 7 en 8 ontving hen hartelijk. Leergierig en enthousiast reageerden ze op de informatie en de meegebrachte spullen uit Guatemala. Met een selecte club studeerden de kinderen een heus Spaanstalig lied in. Muy bien! De werkgroep en de zangers gaan hun klasgenoten de komende weken vertellen over Guatemala, Los Niños en samen zingen in het Spaans. De dag werd afgesloten met het inrichten van een kijkhoek met de spullen uit Guatemala. Wij wensen alle leerlingen van basisschool 't Schrijverke heel erg veel succes bij alle voorbereidingen van de actie met uiteindelijk de sponsorloop op 17 april! Heel hartelijk bedankt en veel succes (Muchisimas gracias y mucho exito).
Dank je wel voor het lezen van alle nieuwe informatie.
Op Facebook van Los Niños wordt u vanaf heden regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. En natuurlijk even op "vind ik leuk" klikken.

Van 2 mei tot 25 juni is Ana-Maria in Nederland en altijd bereid om een presentatie te komen geven, bereikbaar via de mail: info@losninos.info.

Op zaterdag 10 mei is er een gezellige rommelmarkt voor Los Niños in de tuin van de kerk van de Diaconie in Dinther. Daar zijn vele Guatemalteekse spulletjes te koop.

Op 2e Pinksterdag ( 9 juni) staat Ana-Maria in de middag op de Wereldwijd markt in Loon op Zand, vlakbij de Efteling. Met heel veel mooie sieraden en andere spullen uit Guatemala. Van harte welkom.


Een hele warme groet uit zonnig Antigua
Ana-Maria
Los Niños, Guatemala
Stichting Los Ninos
Volunteer House CasaSito
Calle de Candelaria 5A
Antigua
Guatemala