Stichting Los Niños

Guatemala links

Algemene informatie over Guatemala
nl.wikipedia.org/wiki/Guatemala

Platform Latijns-Amerika in Nederland, zie Guatemala onder Latino Links
www.noticias.nl

Meer over onderwijs in Guatemala
www.solidaridad.nl/onderwijsinguatemala2.html

Never to Forget, Stories of the Civil War
www.para-nunca-olvidar.org/introen.html

English English
English Español

Het zal nog jaren duren voordat de Guatemalteekse overheid fatsoenlijk onderwijs kan garanderen aan alle burgers.

Projecten en particulier initiatief, vanuit de Guatemalteekse samenleving en vanuit de internationale gemeenschap, spelen een belangrijke rol bij hervormingen.

Stichting Los Niños wil daaraan bijdragen en richt zich op het bieden van educatie aan kinderen/jongeren om de cirkel van armoede en onwetendheid te doorbreken.

Daarbij werkt zij zoveel mogelijk samen met de plaatselijke gemeenschap en Guatemalteekse organisaties om verankering in de samenleving te waarborgen.