Stichting Los Niños

Financiële uitgangspunten

Stichting Los Niños:

  • kent minimale kosten voor fondsenwerving en overhead van haar projecten;
  • wil de ontvangen donaties in Nederland voor minstens 85 % ten goede laten komen aan scholen en leerlingen in Guatemala;
  • kent scholen en/of projecten meerjarige steun toe zodat deze na verloop van tijd zelfstandig verder kunnen worden gerund;
  • betaalt geen salaris of onkostenvergoeding aan het Nederlandse bestuur;
  • zorgt ervoor dat de ontvangen donaties juist worden besteed aan projecten die er toe doen, en waar zuinig en zorgvuldig met de donaties wordt omgegaan;
  • betaalt een gesteunde school een vergoeding voor de salarissen (en opleidingen) van lokale professionals voor het uitvoeren van operationele taken in de projecten. Hiermee wordt de continu├»teit van de projecten gewaarborgd, en de micro-economische ontwikkeling van de regio gestimuleerd.
English English
English Español