Stichting Los Niños

Het bestuur

De hulp wordt mede mogelijk gemaakt door het in Nederland gevestigde bestuur. Het bestuur houdt toezicht op het functioneren van de organisatie, beheert de donaties, werft fondsen, volgt en ondersteunt de lopende projecten, adviseert en besluit bij het ondernemen van (nieuwe) initiatieven. Het bestuur werkt nauw samen met de Guatemalteekse organisatie Casa Sito die voor de stichting project begeleidende en ondersteunende activiteiten realiseert.

Bestuursleden:

Caroline zur Lage (getrouwd, 2 zonen) is in april 2013 aangetreden als voorzitter van het bestuur van de stichting. Caroline is sociaal wetenschapper en docent en is als adviseur en projectmanager al vele jaren werkzaam bij verschillende organisaties op het gebied van onderwijs en ontwikkelingssamenwerking, zowel in Nederland als internationaal. Zij is sinds de oprichting van los Niños nauw betrokken bij het werk van de stichting. De focus binnen haar werk ligt op positieverbetering, organisatieversterking en het stimuleren van goed onderwijs. Het werk voor Los Niños sluit daar naadloos bij aan. Caroline heeft een zekere passie voor leven en werken in Latijns Amerika, maar heeft daarnaast veel van de wereld gezien. Naast haar voorzitterschap is ze lid van diverse adviesraden en besturen. Zij ziet voor Los Niños een grote uitdaging in het consolideren van de werkzaamheden en wil daar graag de komende jaren haar inzet en expertise aan bijdragen.

Sjoerd Aarts (1981) is eind 2014 toegetreden tot het bestuur als secretaris. Na zijn studie rechten is hij in 2007 begonnen in de advocatuur en sinds april 2015 werkzaam als bedrijfsjurist. Goed onderwijs stelt een kind op latere leeftijd beter in de gelegenheid zelf invulling te geven aan zijn leven. Het is daarmee een van de mooiste bagages die een kind kan worden meegegeven. In Nederland is het verkrijgen van een opleiding min of meer een vanzelfsprekendheid. In veel andere landen, waaronder Guatemala, is het dat niet. Dit is een grote motivatie voor Sjoerd om zich in te zetten voor Los Niños, die het beschikbaar maken van onderwijs voor vele kinderen in Guatemala nastreeft.

Jon van Dijk is in juli 2012 tot het bestuur toegetreden als penningmeester (gehuwd, 4 dochters). Hij is 22 jaar financieel directeur bij een grote consumentencoöperatie en is tevens bestuurslid van de goede doelen stichting DELA Fonds. Jon is geboren in Curaçao, zijn ouders zaten in het onderwijs. Los Niños is werkzaam in Midden-Amerika en de projecten zijn gericht op het onderwijs van kinderen. Een mooie combinatie die hij een warm hart toedraagt en als bestuurslid wil hij graag een steentje daaraan dragen.

English English
English Español