Stichting Los Niños

Berichten uit Guatemala

Cijfers anno nu

70% van de Guatemalteken leeft in armoede en daarvan is 15% extreem arm

40% van de jongeren gaat helemaal niet naar school of doet een paar jaar lagere school

slechts 15% van de jongeren maakt zijn/haar volledige middelbare school af

1 op de 3 vrouwen en 1 op de 4 mannen zijn analfabeet

Guatemalteeks onderwijs

Voor publieke scholen rekent de overheid één leraar op 50 kinderen, maar in kleine dorpjes zitten er vaak wel 100 kinderen met maar één leraar.

Het uitvallen van de les of het niet op komen dagen van een leraar komt al snel 2 keer per week voor.

Een Guatemalteekse schooldag telt 5 uur, waarvan een half uur pauze.

Door de overheid verstrekt onderwijsmateriaal komt meestal aan in mei, terwijl het schooljaar al in januari begint.

In de doelstellingen voor 2015 van het Ministerie van Onderwijs staat dat dan de kinderen op school leren ‘nadenken’.

Chronische ondervoeding

49,3 % van de kinderen jonger dan 5 jaar lijdt aan chronische ondervoeding!

Dat is de schokkende conclusie van een onderzoek van Unicef in 2007. Dit is verreweg het hoogste percentage in Latijns-Amerika. De getallen zijn vergelijkbaar met Afrikaanse landen zoals Oeganda. Te weinig voeding, maar met name ook de zeer eenzijdige voeding (gebrek aan voedingsstoffen, vitamines, mineralen) geeft de helft van de kinderen in Guatemala een slechte start in het leven en leidt tot ontwikkelingsachterstanden.

Veel moeders hebben geen idee van wat 'uitgebalanceerde' voeding is. Het basisdieet bestaat uit bonen en maïstortilla´s en daarnaast zijn vooral allerlei zoetigheden en cola geliefd.

Een gezonde refacción (kleine maaltijd) op school, met veel groente en fruit, is dus absoluut onmisbaar als aanvulling op de karige en eenzijdige voeding die de kinderen thuis krijgen. Programma’s voor de moeders over voeding en gezondheid zijn daarnaast cruciaal om deze negatieve spiraal te kunnen doorbreken.

Guatemalteken sterven aan longontsteking

De belangrijkste doodsoorzaken in Guatemala volgens het Ministerie van Gezondheid: 1. longontsteking, 2. diaree (uitdroging) en 3. dood door vuurwapen. Wordt vervolgd door hartinfarct, ondervoeding, leveraandoeningen, diabetes, herseninfarct, hartfalen en maagkanker. Het is helemaal geen vrolijk rijtje en het zegt meer dan genoeg over de armoede en het gebrek aan medische zorg. Veel mensen sterven aan zaken die met eenvoudige medicijnen te behandelen zijn. Uiteraard is ook de dood door vuurwapens afschuwelijk hoog. Met name in de hoofdstad vallen dagelijks doden bij berovingen en afrekeningen door bendes. De eigen bevolking is hier vooral de dupe van. Het is niet gericht op buitenlanders. Ze realiseren zich kennelijk dat daar echt problemen van komen.

Uitspraak

“Guatemala heeft internationaal weinig aandacht gekregen, wat vreemd is gezien de enorme drama’s die zich hier afspelen,” zegt Bert Koenders, de Nederlandse Minister van Ontwikkelingssamenwerking bij zijn bezoek aan Guatemala eind juni 2007.

H = E : A

Hulp is Ellende gedeeld door de Afstand*. Dat is helaas de realiteit waarin we leven. ‘Thuis’ laten we geen kinderen zonder onderwijs door het leven gaan of laten we ze in hutjes wonen met lekkende daken en een bed voor zes kinderen. We hebben allemaal de kans om iets aan de ellende van de arme mensen in landen zoals Guatemala te doen. Laat het dus dichterbij komen!

* Uit het boek ‘Hulp. Waarom ontwikkelingshulp moet, groeit en verandert’ van Mirjam Vossen en Ralf Bodelier, 2007.

English English
English Español

Het zal nog jaren duren voordat de Guatemalteekse overheid fatsoenlijk onderwijs kan garanderen aan alle burgers.

Projecten en particulier initiatief, vanuit de Guatemalteekse samenleving en vanuit de internationale gemeenschap, spelen een belangrijke rol bij hervormingen.

Stichting Los Niños wil daaraan bijdragen en richt zich op het bieden van educatie aan kinderen/jongeren om de cirkel van armoede en onwetendheid te doorbreken.

Daarbij werkt zij zoveel mogelijk samen met de plaatselijke gemeenschap en Guatemalteekse organisaties om verankering in de samenleving te waarborgen.