Stichting Los Niños

Guatemala artikelen

Binnenkort vind u hier artikelen over Guatemala.
English English
English Español

Het zal nog jaren duren voordat de Guatemalteekse overheid fatsoenlijk onderwijs kan garanderen aan alle burgers.

Projecten en particulier initiatief, vanuit de Guatemalteekse samenleving en vanuit de internationale gemeenschap, spelen een belangrijke rol bij hervormingen.

Stichting Los Niños wil daaraan bijdragen en richt zich op het bieden van educatie aan kinderen/jongeren om de cirkel van armoede en onwetendheid te doorbreken.

Daarbij werkt zij zoveel mogelijk samen met de plaatselijke gemeenschap en Guatemalteekse organisaties om verankering in de samenleving te waarborgen.