<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <?php $lang=0; $menu=2; include('../inc/config.php.inc'); include('../inc/header.php.inc'); ?><html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=unicode"> <meta content="MSHTML 6.00.6000.16546" name="GENERATOR"></head> <body> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="HEIGHT: 100%"> <tr> <td width="70%" valign="top"><!-- text main column --> <h2>Onderwijs en verbetering leefomstandigheden in Alotenango</h2> <p></div><img alt="" height="301" width="225" src="../img/projecten/alotenango1.jpg" order="0" ALIGN="RIGHT" VALIGN="0"> Sinds juli 2003 werken we samen met het project Bendici&oacute;n de Dios in Alotenango, een dorp dicht bij Antigua, waar veel families in grote armoede leven. Bendici&oacute;n de Dios is opgericht en wordt geleid door de Guatemalteek Julio C&eacute;sar Garc&iacute;a, een enorm bevlogen man die zich volledig inzet voor een betere toekomst voor de kinderen. In het project krijgen nu ruim 200 kinderen onderwijs, en elk jaar komt er een klas bij tot de complete school in 2013 ongeveer 300 leerlingen zal tellen.</p> <p><font color="#990033"><b>We willen hier de armste families op een hoger plan brengen met onderwijs voor de kinderen en programma's ter verbetering van de slechte levensstandaard.</b></font></p> <b>Het dorp Alotenango</b><br> <p> Het dorp San Juan Alotenango ligt op 14 kilometer afstand van Antigua. Het ligt 1.388 meter boven zeeniveau en wordt omringd door de vulkanen Agua, Acatenango en Fuego. Het merendeel van de bevolking leeft hier van de landbouw. Gemiddeld wordt er een inkomen van 30 quetzales (ongeveer 3 euro) per dag verdiend voor een gezin tussen de 6 en 8 personen. In dit dorp leven zeer arme families, die geen geld hebben voor onderwijs, gezonde voeding of fatsoenlijk onderdak. Veel van de kinderen worden al op zeer jonge leeftijd aan het werk gezet en te jong geconfronteerd met zware verantwoordelijkheid, al voordat ze hebben geleerd hun creativiteit en inventiviteit te ontwikkelen. </p> <img alt="" height="349" width="262" src="../img/projecten/alotenango2.jpg" order="0" ALIGN="LEFT" VALIGN="0"> <b>Doorbreken vicieuze cirkel</b><br> <p>Na het zien van de vele kinderen zonder toegang tot onderwijs en een zorgeloze jeugd, is besloten de helpende hand te bieden. Er is een programma opgesteld met als doel: 'het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en onwetendheid door het bieden van educatie en steun aan de families'. Dit in samenwerking met de gemeenschap zodat ze hopelijk in de toekomst zelfstandig deze ontwikkelingen voort kunnen zetten. </p> <p>De missie is dat ongeacht geloof en/of achtergrond de kinderen hier de kans krijgen om te leren en dat daarmee hun uitzicht op een betere toekomst fors toeneemt. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een vertrouwensband met de ouders, want velen kunnen zelf niet lezen of schrijven en daardoor hebben ze vaak weinig geloof in educatie. </p> <br> <b>Het educatieproject Bendici&oacute;n de Dios</b><br> <p>In juli 2003 is Los Ni&ntilde;os in contact gekomen met onderwijzer Julio C&eacute;sar Garc&iacute;a in Alotenango, die met veel passie maar heel bescheiden middelen onderwijs gaf aan 45 kinderen. Hij gaf zijn project de naam Bendici&oacute;n de Dios. Met steun van Stichting Los Ni&ntilde;os en van andere organisaties is het project uitgebreid tot wat er nu staat. </p> <p><img alt="" height="265" width="352" src="../img/projecten/alotenango3.jpg" order="0" ALIGN="LEFT" VALIGN="0"> De school bestaat uit een kleuterklas (preprimaria), een sectie lagere school voor kinderen op leeftijd (primaria), een sectie lagere school voor oudere kinderen (primaria PEAC), huiswerkklassen en een driejarige middelbare opleiding (basico).</p> <p>Er is een timmerwerkplaats, een moestuinproject, een bibliotheek, een computerlokaaltje, een winkel en er wordt veel aandacht besteed aan gezonde voeding, hygi&euml;ne, medische zorg en de woonomstandigheden van de families. Daarnaast zijn er elk jaar speciale vieringen en activiteiten, de verjaardagvieringen, Moederdag, Vaderdag, Pasen en Kerst met de voltallige families en de jaarlijkse excursie met alle schoolkinderen.</p> <p><img alt="" height="321" width="239" src="../img/projecten/alotenango4.jpg" order="0" ALIGN="RIGHT" VALIGN="0"> Stichting Los Ni&ntilde;os financiert een groot deel van het onderwijsaanbod, maar niet alles. We willen het Guatemalteekse team namelijk stimuleren om ook zelfstandig donaties te werven om meer zelfstandigheid te bereiken en andere financi&euml;le bronnen aan te boren. Dit werpt al zijn vruchten af en komt ook de creatieve oplossingen ten goede. De middelbare school en de winkel heeft directeur Julio sinds het ontstaan met andere middelen kunnen financieren en sinds 2008 wordt ook de kleuterklas, het huiswerkbegeleidingsprogramma en een deel van het familieprogramma gefinancierd door andere donateurs (Stichting Esperanza, Stichting Por Eso, Rebecca Center, Alo Amigos,...) </p> <b>Het Guatemalteekse team</b><br> <p>De Guatemalteekse leraren werken hard en maken lange dagen voor een bescheiden salaris. Allen hebben een groot hart voor de kinderen en weten hoe belangrijk onderwijs voor ze is. Het team bestaat nu uit Julio (directeur), Ana (co&ouml;rdinatie), 1 leerkracht per 2 klassen (ochtend- en middaggroep), een huishoudelijke hulp en een verkoopster voor de winkel.</p> <p>De Guatemalteekse leraren worden ondersteund door vrijwilligers die als assistent-leraar meehelpen in de klas of een kleiner groepje leerlingen onder hun hoede nemen.</p> <b>Leefomstandigheden</b><br> <p> Met behulp van de organisatie ConstruCasa kunnen families - mits ze een eigen terrein hebben - aanvraag doen voor het bouwen van een huisje. Een van de doelstellingen van Stichting Los Ni&ntilde;os is de directe verbetering van de meest schrijnende leefomstandigheden van de kinderen en hun families. Daartoe zijn er samen met Bendici&oacute;n de Dios verschillende programma's in Alotenango. </p> <center><img alt="" height="320" width="424" src="../img/projecten/alotenango5.jpg"></center><br> <p>Veel van de kinderen krijgen thuis misschien een of twee keer per dag te eten. Op school krijgen de kinderen daarom elke dag een gezonde snack, zoals een broodje ham/tomaat, soep of fruit. </p> <p>De kinderen en families gaan ook gebukt onder gebrek aan medische zorg. We willen de toegang tot medische zorg verbeteren en meer voorlichting over hygi&euml;ne en gezondheidszaken bieden. Jaarlijks worden alle kinderen medisch gecontroleerd en Bendici&oacute;n de Dios organiseert ook weekends waarbij de families op controle kunnen komen. Daarnaast hebben we een fonds ingesteld in geval van medische nood. </p> <p>Alle kinderen poetsen elke dag op school hun tanden en krijgen een vitaminepil. Meerdere malen per jaar worden alle haren gewassen tegen luizen. Ook wordt een paar keer per jaar kleding uitgedeeld.</p> <p>De woonomstandigheden van de allerarmsten zijn erbarmelijk. Door de hulporganisatie ConstruCasa zijn al voor een vijftiental families nieuwe huisjes gebouwd.</p> <p>Sinds 2007 worden ook de moeders meer bij het project betrokken met kleine workshops rond mensenrechten, educatie, kook- en naailessen, hygi&euml;ne, ed. </p> <table border="2" width="100%"> <tr><!-- Row 1 --> <td>Wilt u helpen om het onderwijs en de verbetering van de leefomstandigheden in Alotenango te realiseren? Kijk dan bij <a href="sponsors.php">Sponsors</a> of <a href="vrijwilligers.php">Vrijwilligers</a> op deze website!</td><!-- Col 1 --> </tr> </table> <br><br> <!-- end text main column --> </td> <td width="30%" valign="top" align="right"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="90%" class="sidetext"> <tr> <td width="6" valign="top" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round2-tl.gif" width="6"></td> <td valign="center" align="left" rowspan="2" style="PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 8px"> <a href="../en/index.php"><img height="17" alt="English" src="../img/flag_ukus.gif" width="23" border="0"> English</a><br> <a href="../es/index.php"><img src="../img/flag_es.jpg" width="23" height="17" border="0" alt="English" /> Espa&ntilde;ol</a></br /> </td> <td width="6" valign="top" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round2-tr.gif" width="6"></td> </tr> <tr> <td width="6" valign="bottom" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round2-bl.gif" width="6"></td> <td width="6" valign="bottom" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round2-br.gif" width="6"></td> </tr> </table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="90%" class="submenu"> <tr> <td width="6" valign="top" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round-tl.gif" width="6"></td> <td valign="center" align="left" rowspan="2" style="PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 8px"><!-- submenu --> <h4><a class="active" href="de_projecten.php">De projecten</a></h4> <ul> <li><a href="alotenango.php">Bendici&oacute;n de Dios</a> <li><a href="timmerwerkplaats.php">Timmerwerkplaats</a> <li><a href="school_chimachoy.php">School Chimachoy</a> <li><a href="studiefonds.php">Studiefonds</a> <hr> <li><a href="semilla_Esperanza.php">Semilla de Esperanza y Amor</a> <li><a href="daklozenhulp_antigua.php">Daklozenhulp Antigua</a> <li><a href="medisch_fonds.php">Medisch fonds</a> <li><a href="vrouwen_santiago_zamora.php">Vrouwen Santiago Zamora</a> <hr> <li><a href="noodhulp_school_tzamchaj.php">Noodhulp en school Tzamchaj</a> <li><a href="vrouwen_chocantariy.php">Vrouwen Chocantariy</a> <li><a href="activiteiten_koffiepluk.php">Activiteiten bij koffiepluk</a> </li> </ul><!-- end submenu --> </td> <td width="6" valign="top" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round-tr.gif" width="6"></td> </tr> <tr> <td width="6" valign="bottom" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round-bl.gif" width="6"></td> <td width="6" valign="bottom" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round-br.gif" width="6"></td> </tr> </table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="90%" class="sidetext"> <tr> <td width="6" valign="top" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round2-tl.gif" width="6"></td> <td valign="center" align="left" rowspan="2" style="PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 8px"><!-- text left column --> <h4>Meer over dit project:</h4> <p><ul><li><a href="alotenango_julio.php">Oprichter Julio vertelt </a><br> <li><a href="alotenango_begin.php">Hoe het project begon </a><br> <li><a href="timmerwerkplaats.php">Timmerwerkplaats</a><br></il> </ul> <p></p><!-- end text left column --> </td> <td width="6" valign="top" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round2-tr.gif" width="6"></td> </tr> <tr> <td width="6" valign="bottom" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round2-bl.gif" width="6"></td> <td width="6" valign="bottom" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round2-br.gif" width="6"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <script type="text/javascript"> try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-7893613-3"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}</script> <?php include('../inc/footer.php.inc'); ?></body></html>