<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <?php $lang=0; $menu=2; include('../inc/config.php.inc'); include('../inc/header.php.inc'); ?><html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=unicode"> <meta content="MSHTML 6.00.6000.16546" name="GENERATOR"></head> <body> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" style="HEIGHT: 100%"> <tr> <td width="70%" valign="top"><!-- text main column --> <h2>Koffieplantage Capetillo</h2> <IMG SRC="../img/projecten/fn_0501_14.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="150" HSPACE="10" VSPACE="00" ALIGN="RIGHT"> <p>In de tijd van de koffiepluk (de laatste drie maanden van het jaar) is het een drukte van jewelste in grote delen van Guatemala. Mensen lopen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat te rennen om de koffiebes, die dan vuurrood aan de plant hangt, te plukken. Zelfs de allerkleinsten ontkomen er niet aan. Ze kunnen dan wel niet bij de takken komen, maar ze worden ingezet om de bonen te sorteren, te wassen en ze te drogen te leggen in ellenlange rijen koffiebonen. Vaak nog met hun baby-broertje of zusje op de rug.</p> <IMG SRC="../img/projecten/koffie01.jpg" WIDTH="200" HEIGHT="150" BORDER="0" HSPACE=10 VSPACE=0 ALIGN="LEFT"> <p>Op de koffieplantage Capetillo in Alotenango zijn tijdens de pluk ongeveer 600 mensen (150 families waaronder 300 kinderen) aan de slag om alle koffie geplukt te krijgen voor Oud en Nieuw. Ze komen van verre met het hele gezin en leven onder erbarmelijke omstandigheden. Vele van hen zijn arme rondtrekkende nomaden die van plantage naar plantage trekken. Nu is het koffie, daarna bananen en suikerriet. </p><br> <p>De families leven in barakken. Slechts wat vuile kleding hangt over de stangen van de enorme stalen stapelbedden, zonder matrassen en dekens ontbreken. Buiten wat potten en pannen en elke familie heeft een busseltje hout om op te koken. Het voedsel is erg eenzijdig. De mensen worden uitgebuit door de eigenaren van de koffieplantages. Voor het plukken van een zak van 50 kilo koffiebonen (een lange dag werk) ontvangen ze 1,50 euro. De kinderen moeten al op heel jonge leeftijd meewerken en groeien op zonder enige vorm van onderwijs. Ze hebben veel problemen met hun gezondheid zoals parasieten, infecties en ondervoeding.</p> <IMG SRC="../img/projecten/koffie04.jpg" BORDER="0" HSPACE=10 VSPACE=0 ALIGN="LEFT"> <p>Om deze kinderen een beetje vreugde te geven en hen even echt kind te laten zijn, heeft Los Ni&ntilde;os, samen met Bendici&oacute;n de Dios, gedurende enkele jaren 1 middag per week spelletjes georganiseerd. Zakkenlopen, touwtjespringen, estafettes, tekenen,... en een lekker tussendoortje. Met Kerst kwam bovendien de kerstman en voor elk kind en elke familie een klein cadeautje.</p><br><br><br><br><br><br> <CENTER><IMG SRC="../img/projecten/koffie05.jpg" BORDER="0" HSPACE=10 VSPACE=0 ALIGN="CENTER"></CENTER> <p></p><!-- end text main column --> </td> <td width="30%" valign="top" align="right"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="90%" class="sidetext"> <tr> <td width="6" valign="top" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round2-tl.gif" width="6"></td> <td valign="center" align="left" rowspan="2" style="PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 8px"> <a href="../en/index.php"><img height="17" alt="English" src="../img/flag_ukus.gif" width="23" border="0"> English</a><br> <a href="../es/index.php"><img src="../img/flag_es.jpg" width="23" height="17" border="0" alt="English" /> Espa&ntilde;ol</a></br /> </td> <td width="6" valign="top" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round2-tr.gif" width="6"></td> </tr> <tr> <td width="6" valign="bottom" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round2-bl.gif" width="6"></td> <td width="6" valign="bottom" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round2-br.gif" width="6"></td> </tr> </table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="90%" class="submenu"> <tr> <td width="6" valign="top" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round-tl.gif" width="6"></td> <td valign="center" align="left" rowspan="2" style="PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 8px"><!-- submenu --> <h4><a class="active" href="de_projecten.php">De projecten</a></h4> <ul> <li><a href="alotenango.php">Bendici&oacute;n de Dios</a> <li><a href="timmerwerkplaats.php">Timmerwerkplaats</a> <li><a href="school_chimachoy.php">School Chimachoy</a> <li><a href="studiefonds.php">Studiefonds</a> <hr> <li><a href="semilla_Esperanza.php">Semilla de Esperanza y Amor</a> <li><a href="daklozenhulp_antigua.php">Daklozenhulp Antigua</a> <li><a href="medisch_fonds.php">Medisch fonds</a> <li><a href="vrouwen_santiago_zamora.php">Vrouwen Santiago Zamora</a> <hr> <li><a href="noodhulp_school_tzamchaj.php">Noodhulp en school Tzamchaj</a> <li><a href="vrouwen_chocantariy.php">Vrouwen Chocantariy</a> <li><a href="activiteiten_koffiepluk.php">Activiteiten bij koffiepluk</a> </li> </ul><!-- end submenu --> </td> <td width="6" valign="top" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round-tr.gif" width="6"></td> </tr> <tr> <td width="6" valign="bottom" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round-bl.gif" width="6"></td> <td width="6" valign="bottom" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round-br.gif" width="6"></td> </tr> </table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="90%" class="sidetext"> <tr> <td width="6" valign="top" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round2-tl.gif" width="6"></td> <td valign="center" align="left" rowspan="2" style="PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-LEFT: 8px; PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-TOP: 8px"><!-- text left column --> <h4></h4> <p></p><!-- end text left column --> </td> <td width="6" valign="top" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round2-tr.gif" width="6"></td> </tr> <tr> <td width="6" valign="bottom" align="left"><img height="6" alt="" src="../img/round2-bl.gif" width="6"></td> <td width="6" valign="bottom" align="right"><img height="6" alt="" src="../img/round2-br.gif" width="6"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <script type="text/javascript"> try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-7893613-3"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}</script> <?php include('../inc/footer.php.inc'); ?></body></html>