Kleinschalige hulp:   Een Maya in de polder

hulp aan gezinnen    koffieplantage capetillo    medische hulpverlening   
dak- en thuislozenproject    maya in de polder


Abraham

Eén vorm van hulpverlening vanuit de Stichting Los Niños is "het bieden van directe, kleinschalige en individuele hulp d.m.v. geldelijke en persoonlijke steun".
Na het lezen van onderstaand verhaal begrijpt u, dat wij heel graag de oude Maya cultuur, zeker op het gebied van de muziek, niet verloren willen laten gaan. Daarom hebben wij besloten voor Abraham zijn tweejarige master-opleiding in Utrecht te financieren. Zijn woon- en verblijfkosten worden door andere betrokkenen gefinancierd.

Een Maya in de polder

Vijf jaar was Abraham Elías, toen hij met zijn ouders en vier broertjes en zusjes naar Mexico moest vluchten. In zijn woonplaats Olintepeque in Guatemala was de vader van Abraham door het leger met de dood bedreigd vanwege zijn steun aan een plaatselijk comité voor de mensenrechten.

Veel herinnert Abraham zich niet uit die tijd. Zijn vader, in Guatemala een gerespecteerd arts, kwam in Mexico maar moeilijk aan de slag. Uiteindelijk kreeg hij werk aan de universiteit van Colima en met veel moeite slaagde het gezin er in de eindjes aan elkaar te knopen.

Marimba en fluit

Wat in Mexico de herinnering aan Guatemala levend hield was vooral de muziek. Samen met zijn vader en broertjes speelde Abraham marimba, het instrument dat in Guatemala overal geliefd is vanwege z'n vrolijke maar soms ook diep klagende klanken.

Het was Abrahams vader niet ontgaan hoe virtuoos zijn zoon was op de marimba, maar daar bleef het niet bij. Op een oude gitaar en daarna op de fluit speelde de jonge Abraham de sterren van de hemel. Zijn vader was niet echt blij toen Abraham na de middelbare school naar het conservatorium wilde, want: "was met muziek wel een droge boterham te verdienen?"

Maar Abraham hield voet bij stuk. In recordtijd voltooide hij het conservatorium in Mexico-stad. Fluit was zijn hoofdinstrument en steeds meer raakte hij in de ban van de barokmuziek die destijds in Latijns Amerika werd gecomponeerd en daar nog vaak in vergeelde handschriften in kerken en klooster ligt.

Conservatorium

Na het conservatorium in Mexico had Abraham maar één wens: studeren in het Mekka van de opleidingen in barokblokfluit, en dat is het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Weer trotseerde hij de twijfels van zijn ouders. Hij verkocht de fluit die hij in Mexico bijeen had gespaard. Voor dat geld kocht hij een ticket enkele reis Nederland, op goed geluk.

Vier jaar volgde Abraham de bachelor opleiding in Den Haag. Het waren jaren van hard werken, van confrontatie met een vreemde cultuur en een ander klimaat, van gemis van zijn familie en van Doris, zijn vriendin. Maar in Nederland maakte Abraham ook nieuwe vrienden en vriendinnen. En wat heel bijzonder voor hem was, hij kreeg er de gelegenheid op fluit en schelp wondermooie melodieën te spelen uit de traditie van zijn eigen volk, de Maya's. Zijn prachtige spel klonk in de Sint Jan van Den Bosch, in de Sint Servaas van Maastricht, in de Dom van Utrecht, op bijeenkomsten en reünies van Guatemala-reizigers.

Masteropleiding

Eind mei 2004 deed Abraham eindexamen in Den Haag, met fantastische cijfers en het advies zijn muzikale vorming af te ronden met een tweejarige master opleiding. En dat wil hij graag. Het conservatorium in Utrecht biedt hem daartoe de gelegenheid met een bijzonder project: het bestuderen en bespelen van een tiental prekoloniale fluiten die afkomstig zijn uit Latijns Amerika en die in de loop van de eeuwen terechtkwamen in Nederlandse musea.

Het kan vreemd gaan in het leven. Vanwege het politieke geweld moest Abraham als klein kind zijn vertrouwde omgeving in Guatemala verlaten en via Mexico belandde hij in Nederland. En daar, in het land van de polders, klinken dankzij hem oeroude melodieën die Guatemala en de wereld van de Maya’s dichterbij brengen.home      stichting los niños      de mensen erachter      projecten      foto's      nieuws uit guatemala      vrienden van los niños      steun los niños      informatie vrijwilligers      contact